Bestyrelsesmøde

onsdag, 29. juni klokken 18:00
29. juni kl. 18:00 til 19:30
0
Deltagere
0
Inviterede

Dagsorden

 
1. Valg af referent
2. Faste Punkter
  2.1 Økonomi,(Emil)
  2.2 Events, (Jesper / Frederikke)
  2.3 Medie (Amanda)
  2.4 Inventar  (Sebastian)
  2.5 Sponsor (Emil/Anna)
  2.6 Instruktørformand (Nikoline)
3. Opfølgning fra DM
4. Åbent Hus efter sommerferien 27. august
5. Status indkøb af kampudstyr
6. Events
7. Sommerlejr
8. Evt.
0
Deltagere
0
Inviterede
Tilmeldingsfrist: