COVID-19

Den 23. oktober fremlagde regeringen nye restriktioner i bekæmpelsen af COVID-19. Heldigvis medfører restriktionerne ikke en nedlukning af Aalborg Taekwondo Klub, men de vil have en indflydelse på træninger og det sociale liv i klubben. Det vigtigste for klubbens bestyrelse har været, at finde en model hvor vi forsat tilbyder træning for alle klubbens medlemmer. Vi har yderligere forsøgt at ændre klubbens træningstider så lidt som muligt, men der er ændringer som du skal være opmærksom på. Se træningstider.

I tillæg til tidligere retningslinjer for træning under COVID-19 gælder følgende for ophold og træning i Aalborg Taekwondo Klub fremadrettet.

 

Ophold i klubbens lokaler

 • Der skal bæres mundbind i opholdsrummet.

 • Mundbind må først tages af når du er i dojangen.

 • Der må højest være 10 personer i klubbens opholdsrum samtidig.

 • Hvis der er over 10 personer i lokalet vil de blive bedt om at forlade lokalet.

 • Forældre til trænende børn har prioritet til ophold i lokalet.

 • Du må tidligst ankomme til klubben 10 minutter før din/dit barns træning begynder.

 • Du vil blive bedt om at forlade klubbens lokaler hvis du ankomme tidligere.

 • Du skal forlade klubbens lokaler umiddelbart efter din /dit barns træning er afsluttet.

 

Træning på mon- og børnehold

 • Der må kun være det antal voksne i dojangen der er nødvendigt for at gennemføre træningen.

 • Forældre må kun observere træningen fra opholdsrummet, og altså ikke opholde sig inde i dojangen, medmindre det skønnes strengt nødvendigt (af instruktøren) for barnets deltagelse i træningen.

 • Træningen er 15 minutter kortere for at sikre børn og forældre har forladt lokalerne inden næste hold ankommer.

 • Da der kun må opholde sig ti mennesker i opholdslokalet anbefales det, at der kun sidder en forældre fra hver familie i opholdslokalet.

 

Træning på voksen-, kamp- og teknik-hold

 • Der må være op til 10 til personer (inklusiv instruktører) i dojangen.

 • Du skal tilmelde dig træning inden du møder op i klubben.

 • Du må højest tilmelde dig 3 træninger i alt om ugen.

 • Du kan tilmelde dig til en træning dagen før træningen afholdes klokken 8.00.

 • Hvis du ikke er tilmeldt en træning bliver du bedt om at forlade klubbens faciliteter.

 • Træningen er 15 minutter kortere for at give mulighed for, at alle har forladt lokalerne inden næste hold ankommer.

 • Vi har tilføjet et ekstra voksenhold om torsdagen. Håbet er vi på den måde kan fordele vores voksne medlemmers træninger udover flere hold, og derved tilbyde flest mulige medlemmer træning i løbet af ugen.

 

Sociale arrangementer

Indtil videre er planlægningen af sociale arrangementer i klubben sat på pause. Vi håber stadig på, at vore planlagte julearrangementer kan afvikles i en eller anden form. Deres afholdelse afhænger imidlertid af covid-19 situationens udvikling, samt hvilke tiltag regeringen tager i brug i den kommende tid.

 

Hvis du bliver testet positiv

Hvis du er så uheldig at blive testet positiv for COVID-19, bedes du kontakte klubbens formand Danny Bøgsted Poulsen på email [email protected], så vi kan tage nødvendige forholdsregler og få brudt potentielle smittekæder i klubben.