Priser

Alder Månedlig kontingent Indmeldelsesgebyr
Under 15 år 110 kr. 100 kr.
Over 15 år 150 kr. 100 kr.